VII Baltijos gitarų festivalis ir konkursas 2016 m.